Position photo
Socio-professional category Unknown
Employment type Full-time
Work place Unknown work place
Operating mode Unknown

Job description

• Konfigurovať systémy a aplikácie vo svojej oblasti pôsobnosti
• Optimalizovať výkonnosť systémov a aplikácií
• Podieľať sa na vývojových zmenách systémov a aplikácií
• Identifikovať, analyzovať a riešiť vzniknuté problémy systémov a aplikácií
• Aktualizovať a tvoriť dokumentáciu k systémom a aplikáciám (procedúry, štandardy)
• Reagovať na požiadavky užívateľov, tieto spracovávať a prezentovať centrále
• Neustále zlepšovať procesy a služby
• Plánovať, organizovať a realizovať školenia

Personal prerequisites

o organizačné a komunikačné schopnosti
o analytické myslenie
o schopnosť pohotovo reagovať a riešiť vzniknuté problémy
o precíznosť, zodpovednosť
o spoľahlivosť a flexibilita
o otvorenosť zmenám a inováciám

Recquired education

Practise
o Prax a / alebo znalosti v oblasti informačných technológií

Minimum recquired ducation
  • Secondary with school-leaving examination
  • Follow-up/Higher Professional Education
  • University student
  • University education (Bachelor's degree)
  • University education (Master's degree)
  • Postgraduate (Doctorate)

Educational Specialization
technický odbor

Required skills

Languages
English
French
Developing tools
OpenOffice