Position image

Find your awesome job

Pilot informačných systémov

• Konfigurovať systémy a aplikácie vo svojej oblasti pôsobnosti • Optimalizovať výkonnosť systémov a aplikácií • Podieľať sa na vývojových zmenách systémov a aplikácií • Identifikovať, analyzovať a riešiť vzniknuté problémy…
Show more information